מאמרים

לקוח פנה אלי לאחרונה , בעניין פיצוי שקיבל בגבוה ₪403,000
בגין אכ"ע משנים 2012 עד 2014 כאשר הכסף התקבל שנה.

כאמור פיצוי כזה בנוסף להכנסתו השוטפת מביא את הלקוח לחיוב במס יתר שלא מן הצדק!
פנינו למס הכנסה בבקשה לפריסה של הכנסה לאורך שנות הפוליסה הקיימת בחברת ביטוח בה היה מבוטח.

פ"ש הסכימה עם פריסה לשנתיים בלבד, שזה אומר ₪200,000 לשנה קרי 2016 ושנת 2015
עם תיקון שומה וחשיפת השנה 2015 לפתיחת ספרים.

לא הסכמנו ונכנסו עובי הקורה תוך הסתכמות על פס' ד מיום 18/6/2017 שפס"ד שיש לפרוס
את פיצוי לאורך שנות הפוליסה כולל זמן עתידי כאילו התקבלה קיצבה כל חודש,

אכן ניגשנו שוב וזכינו לפרוס לו את קיצבה ל3 שנים קדימה ולא אחורנית חיסכון במס' אדיר ללקוח
בשיעור כ30%.

נשמח לעמוד לרשות לקוחות נוספים www.RB-Taxes.co.il